โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

222 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 222 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 222 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

222 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 222
2 x 111
3 x 74
6 x 37
37 x 6
74 x 3
111 x 2
222 x 1
คำตอบ 222 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 222 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 37, 74, 111, 222