โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

220 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 220 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 220 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

220 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 220
2 x 110
4 x 55
5 x 44
10 x 22
11 x 20
20 x 11
22 x 10
44 x 5
55 x 4
110 x 2
220 x 1
คำตอบ 220 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 220 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220