โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

217 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 217 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 217 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

217 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 217
7 x 31
31 x 7
217 x 1
คำตอบ 217 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 217 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 31, 217