โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

216 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 216 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 216 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

216 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 216
2 x 108
3 x 72
4 x 54
6 x 36
8 x 27
9 x 24
12 x 18
18 x 12
24 x 9
27 x 8
36 x 6
54 x 4
72 x 3
108 x 2
216 x 1
คำตอบ 216 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 216 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108, 216