โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

215 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 215 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 215 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

215 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 215
5 x 43
43 x 5
215 x 1
คำตอบ 215 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 215 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 43, 215