โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

214 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 214 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 214 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

214 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 214
2 x 107
107 x 2
214 x 1
คำตอบ 214 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 214 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 107, 214