โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

213 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 213 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 213 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

213 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 213
3 x 71
71 x 3
213 x 1
คำตอบ 213 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 213 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 71, 213