โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

212 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 212 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 212 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

212 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 212
2 x 106
4 x 53
53 x 4
106 x 2
212 x 1
คำตอบ 212 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 212 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 53, 106, 212