โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

210 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 210 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 210 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

210 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 210
2 x 105
3 x 70
5 x 42
6 x 35
7 x 30
10 x 21
14 x 15
15 x 14
21 x 10
30 x 7
35 x 6
42 x 5
70 x 3
105 x 2
210 x 1
คำตอบ 210 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 210 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210