โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

21 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 21 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 21 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

21 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 21
3 x 7
7 x 3
21 x 1
คำตอบ 21 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 21 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 7, 21