โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

209 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 209 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 209 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

209 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 209
11 x 19
19 x 11
209 x 1
คำตอบ 209 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 209 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 11, 19, 209