โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

208 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 208 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 208 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

208 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 208
2 x 104
4 x 52
8 x 26
13 x 16
16 x 13
26 x 8
52 x 4
104 x 2
208 x 1
คำตอบ 208 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 208 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 52, 104, 208