โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

205 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 205 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 205 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

205 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 205
5 x 41
41 x 5
205 x 1
คำตอบ 205 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 205 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 41, 205