โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

202 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 202 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 202 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

202 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 202
2 x 101
101 x 2
202 x 1
คำตอบ 202 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 202 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 101, 202