โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

201 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 201 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 201 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

201 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 201
3 x 67
67 x 3
201 x 1
คำตอบ 201 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 201 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 67, 201