โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

200 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 200 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 200 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

200 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 200
2 x 100
4 x 50
5 x 40
8 x 25
10 x 20
20 x 10
25 x 8
40 x 5
50 x 4
100 x 2
200 x 1
คำตอบ 200 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 200 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200