โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

20 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 20 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 20 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

20 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 20
2 x 10
4 x 5
5 x 4
10 x 2
20 x 1
คำตอบ 20 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 20 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 5, 10, 20