โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

196 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 196 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 196 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

196 มีตัวประกอบทั้งหมด = 9 ตัวดังนี้
1 x 196
2 x 98
4 x 49
7 x 28
14 x 14
28 x 7
49 x 4
98 x 2
196 x 1
คำตอบ 196 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 196 มีตัวประกอบทั้งหมด 9 คือ 1, 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, 196