โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

195 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 195 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 195 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

195 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 195
3 x 65
5 x 39
13 x 15
15 x 13
39 x 5
65 x 3
195 x 1
คำตอบ 195 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 195 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 5, 13, 15, 39, 65, 195