โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

194 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 194 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 194 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

194 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 194
2 x 97
97 x 2
194 x 1
คำตอบ 194 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 194 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 97, 194