โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

192 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 192 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 192 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

192 มีตัวประกอบทั้งหมด = 14 ตัวดังนี้
1 x 192
2 x 96
3 x 64
4 x 48
6 x 32
8 x 24
12 x 16
16 x 12
24 x 8
32 x 6
48 x 4
64 x 3
96 x 2
192 x 1
คำตอบ 192 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 192 มีตัวประกอบทั้งหมด 14 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 192