โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

190 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 190 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 190 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

190 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 190
2 x 95
5 x 38
10 x 19
19 x 10
38 x 5
95 x 2
190 x 1
คำตอบ 190 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 190 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 19, 38, 95, 190