โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

19 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 19 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 19 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

19 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 19
19 x 1
คำตอบ 19 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 19 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 19