โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

189 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 189 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 189 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

189 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 189
3 x 63
7 x 27
9 x 21
21 x 9
27 x 7
63 x 3
189 x 1
คำตอบ 189 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 189 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 189