โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

188 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 188 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 188 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

188 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 188
2 x 94
4 x 47
47 x 4
94 x 2
188 x 1
คำตอบ 188 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 188 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 47, 94, 188