โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

186 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 186 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 186 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

186 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 186
2 x 93
3 x 62
6 x 31
31 x 6
62 x 3
93 x 2
186 x 1
คำตอบ 186 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 186 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 31, 62, 93, 186