โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

185 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 185 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 185 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

185 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 185
5 x 37
37 x 5
185 x 1
คำตอบ 185 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 185 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 37, 185