โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

184 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 184 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 184 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

184 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 184
2 x 92
4 x 46
8 x 23
23 x 8
46 x 4
92 x 2
184 x 1
คำตอบ 184 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 184 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 23, 46, 92, 184