โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

183 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 183 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 183 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

183 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 183
3 x 61
61 x 3
183 x 1
คำตอบ 183 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 183 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 61, 183