โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

182 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 182 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 182 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

182 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 182
2 x 91
7 x 26
13 x 14
14 x 13
26 x 7
91 x 2
182 x 1
คำตอบ 182 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 182 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 7, 13, 14, 26, 91, 182