โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

180 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 180 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 180 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

180 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 180
2 x 90
3 x 60
4 x 45
5 x 36
6 x 30
9 x 20
10 x 18
12 x 15
15 x 12
18 x 10
20 x 9
30 x 6
36 x 5
45 x 4
60 x 3
90 x 2
180 x 1
คำตอบ 180 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 180 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 180