โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

18 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 18 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 18 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

18 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 18
2 x 9
3 x 6
6 x 3
9 x 2
18 x 1
คำตอบ 18 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 18 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 18