โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

178 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 178 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 178 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

178 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 178
2 x 89
89 x 2
178 x 1
คำตอบ 178 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 178 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 89, 178