โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

177 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 177 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 177 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

177 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 177
3 x 59
59 x 3
177 x 1
คำตอบ 177 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 177 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 59, 177