โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

176 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 176 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 176 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

176 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 176
2 x 88
4 x 44
8 x 22
11 x 16
16 x 11
22 x 8
44 x 4
88 x 2
176 x 1
คำตอบ 176 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 176 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88, 176