โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

174 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 174 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 174 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

174 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 174
2 x 87
3 x 58
6 x 29
29 x 6
58 x 3
87 x 2
174 x 1
คำตอบ 174 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 174 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 29, 58, 87, 174