โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

171 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 171 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 171 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

171 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 171
3 x 57
9 x 19
19 x 9
57 x 3
171 x 1
คำตอบ 171 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 171 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 19, 57, 171