โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

170 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 170 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 170 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

170 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 170
2 x 85
5 x 34
10 x 17
17 x 10
34 x 5
85 x 2
170 x 1
คำตอบ 170 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 170 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 17, 34, 85, 170