โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

169 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 169 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 169 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

169 มีตัวประกอบทั้งหมด = 3 ตัวดังนี้
1 x 169
13 x 13
169 x 1
คำตอบ 169 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 169 มีตัวประกอบทั้งหมด 3 คือ 1, 13, 169