โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

164 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 164 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 164 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

164 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 164
2 x 82
4 x 41
41 x 4
82 x 2
164 x 1
คำตอบ 164 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 164 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 41, 82, 164