โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

162 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 162 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 162 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

162 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 162
2 x 81
3 x 54
6 x 27
9 x 18
18 x 9
27 x 6
54 x 3
81 x 2
162 x 1
คำตอบ 162 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 162 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162