โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

161 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 161 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 161 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

161 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 161
7 x 23
23 x 7
161 x 1
คำตอบ 161 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 161 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 23, 161