โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

16 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 16 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 16 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

16 มีตัวประกอบทั้งหมด = 5 ตัวดังนี้
1 x 16
2 x 8
4 x 4
8 x 2
16 x 1
คำตอบ 16 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 16 มีตัวประกอบทั้งหมด 5 คือ 1, 2, 4, 8, 16