โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

159 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 159 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 159 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

159 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 159
3 x 53
53 x 3
159 x 1
คำตอบ 159 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 159 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 53, 159