โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

158 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 158 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 158 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

158 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 158
2 x 79
79 x 2
158 x 1
คำตอบ 158 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 158 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 79, 158