โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

154 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 154 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 154 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

154 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 154
2 x 77
7 x 22
11 x 14
14 x 11
22 x 7
77 x 2
154 x 1
คำตอบ 154 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 154 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 7, 11, 14, 22, 77, 154