โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

153 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 153 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 153 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

153 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 153
3 x 51
9 x 17
17 x 9
51 x 3
153 x 1
คำตอบ 153 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 153 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 17, 51, 153