โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

152 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 152 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 152 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

152 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 152
2 x 76
4 x 38
8 x 19
19 x 8
38 x 4
76 x 2
152 x 1
คำตอบ 152 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 152 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 19, 38, 76, 152