โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

150 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 150 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 150 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

150 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 150
2 x 75
3 x 50
5 x 30
6 x 25
10 x 15
15 x 10
25 x 6
30 x 5
50 x 3
75 x 2
150 x 1
คำตอบ 150 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 150 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150