โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

15 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 15 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 15 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

15 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 15
3 x 5
5 x 3
15 x 1
คำตอบ 15 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 15 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 5, 15